ภูเขาสายรุ้ง ความงามตามธรรมชาติที่จีน

16 กันยายน 2557 | 14,974

ภูเขาสายรุ้ง ความงามตามธรรมชาติที่จีน


ภูเขาสายรุ้ง
 
 
            ลวดลายอันงดงามที่รังสรรค์ขึ้นด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยา จนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะของ "ตันเซียแลนด์ฟอร์ม" (Danxia landform) นี้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายให้ดั้นด้นเดินทางไปยัง "อุทยานธรณีจางเย่ ตันเซียแลนด์ฟอร์ม"  (Zhangye Danxia Landform Geological Park) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองจางเย่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ลักษณะทางธรณีวิทยานี้พบในประเทศจีน มีลักษณะสำคัญคือภูเขาหินขนาดใหญ่ที่มีความลาดชันอย่างมาก อันเกิดจากหินทรายสีแดง และการสะสมของแร่ธาตุตั้งแต่ยุคครีเทเชียส
 

 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ December No. 30/2013

 

16 กันยายน 2557 | 14,974 views