การดื่มน้ำเย็นช่วยแก้อาการสะอึกได้จริงหรือ?

10 กันยายน 2557 | 59,542

การดื่มน้ำเย็นช่วยแก้อาการสะอึกได้จริงหรือ?


การดื่มน้ำเย็นช่วยแก้อาการสะอึกได้จริงหรือ?
 
อาการสะอึกส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสัญญาณประสาทในประสาทเวกัส (vagus nerve) รวนส่งผลให้กะบังลมหดตัวผิดจังหวะ การศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า น้ำเย็นหรือน้ำแข็งสามารถกระตุ้นให้ประสาทเวกัสกลับมาทำงานเป็นปกติและหยุดอาการสะอึกได้
 
การดื่มน้ำเย็นช่วยแก้อาการสะอึกได้จริงหรือ?
 
1. ประสาทเวกัสเป็นเส้นประสาทจากสมองที่วิ่งตามแนวหลอดอาหารลงไปสู่อวัยวะภายในช่องท้อง
 
2. น้ำอัดลม เครื่องเทศรสจัด หรือแอลกอฮอล์อาจสร้างความระคายเคืองให้กับหลอดอาหารจนไปรบกวนการทำงานของประสาทเวกัส ทำให้ประสาทเวกัสส่งสัญญาณประสาทออกมาอย่างผิดปกติ
 
3. สัญญาณประสาทจากประสาทเวกัสทำให้กะบังลมหดตัวอย่างกะทันหัน ร่างกายจะตอบสนองด้วยการหายใจเข้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะไปสะดุดกับจังหวะที่ฝากล่องเสียงปิดตัวลงมา เกิดเป็นเสียงสะอึก
 
4. การกระตุ้นประสาทเวกัสอีกครั้ง ด้วยน้ำเย็นหรือน้ำแข็งจะทำให้เส้นประสาทเวกัสรีเซ็ตตัวเอง หยุดการส่งสัญญาณกระแสประสาทเป็นระยะสั้นๆ
 
5. กะบังลมคลายตัวลง ทำให้จังหวะการหายใจกลับมาเข้าที่เข้าทางตามปกติ
 

 
ข้อมูลจากหนังสือ  SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ March No. 33/2014
facebook : SCIENCEILLUSTRATEDThailand
Instagram : science_illustrated_thailand
Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCom909NRzFxS6RLgawU8z_g
Website : http://www.scienceillustratedthailand.com

10 กันยายน 2557 | 59,542 views