รู้ไหมว่า มีการค้นพบดาวเคราะห์ที่ปกคลุมไปด้วยภูเขาเพชร

4 กันยายน 2557 | 2,294


มีการค้นพบดาวเคราะห์ "55 แคนครี อี" ปกคลุมไปด้วยภูเขาเพชร เพราะเปลือกผิวดาวเคราะห์มีองค์ประกอบหลักเป็น คาร์บอน

 


ข้อมูลจาก SCIENCE ILLUSTRATED 
facebook : SCIENCEILLUSTRATEDThailand
Instagram : science_illustrated_thailand
Youtube : http://www.youtube.com/channel/UCom909NRzFxS6RLgawU8z_g
Website : http://www.scienceillustratedthailand.com

4 กันยายน 2557 | 2,294 views