รู้ไหมว่า แอปเปิ้ล สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้

4 กันยายน 2557 | 11,997


 

แอปเปิ้ล สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยใช้แผ่นทองและสังกะสีมาเสียบ ต่อสายไฟเป็นวงจร จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า "ถ้าเสียบแผ่นสังกะสีและแผ่นทองแดง กรดในแอปเปิ้ลจะทำให้เกิดการแตกตัวของไอออน ทำให้ลูกแอปเปิ้ลเป็นเหมือนแบตเตอรี่ได้นั่นเอง"

 


ข้อมูลจาก SCIENCE ILLUSTRATED 
facebook : SCIENCEILLUSTRATEDThailand
Instagram : science_illustrated_thailand
Youtube : http://www.youtube.com/channel/UCom909NRzFxS6RLgawU8z_g
Website : http://www.scienceillustratedthailand.com

4 กันยายน 2557 | 11,997 views