รู้หรือไม่ มนุษย์กินเก่งแค่ไหน?

27 สิงหาคม 2557 | 1,583


รู้หรือไม่ มนุษย์กินเก่งแค่ไหน?

SCIENCE ILLUSTRATED มีคำตอบมาให้
ใน 1 ปี คนกินอาหารเฉลี่ยประมาณ 0.5 ตัน เท่ากับ รถยนต์คันเล็ก 1 คัน
 
* 0.5 ตัน คือ น้ำหนักของอาหารที่คนกินเข้าไป
 

 
ข้อมูลจาก SCIENCE ILLUSTRATED 
facebook : SCIENCEILLUSTRATEDThailand
Instagram : science_illustrated_thailand
Youtube : http://www.youtube.com/channel/UCom909NRzFxS6RLgawU8z_g
Website : http://www.scienceillustratedthailand.com
 

27 สิงหาคม 2557 | 1,583 views