เสียงกรี๊ดๆ แหลมๆ เข้าไปทำอะไรกับสมองเราบ้าง?

25 สิงหาคม 2557 | 7,809

เสียงกรี๊ดๆ แหลมๆ เข้าไปทำอะไรกับสมองเราบ้าง?


 
เสียงกรี๊ดๆ แหลมๆ เข้าไปทำอะไรกับสมองเราบ้าง?
 
 
              เสียงกรีดร้องของผู้หญิงหรือเสียงขูดกระดานดำ กระตุ้นสมองตอบสนองอย่างรุนแรง
 
เสียงกรีดร้องของผู้หญิงหรือเสียงขูดกระดานดำ กระตุ้นสมองตอบสนองอย่างรุนแรง
 
จิตวิทยา แค่นึกถึงเสียงผู้หญิงกรี๊ดหรือเสียงเล็บขูดกระดานดำ เราก็รู้สึกเสียวแก้วหูแล้ว คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลในสหราชอาณาจักรสงสัยว่า เสียงเหล่านี้ไปกระตุ้นสมองได้อย่างไร พวกเขาทำการทดลองเพื่อศึกษาการทำงานของสมองในกลุ่มตัวอย่าง 13 คน ขณะที่ฟังเสียงต่างๆ 74 เสียง
 
             ผลแสดงให้เห็นว่าสมองส่วนอะมิกดาลา (ควบคุมอารณ์และกลไกป้องกันอันตราย) ถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงเมื่อได้ยินเสียงบางชนิด โดยเฉพาะเสียงสูงๆ ที่มีความถี่ช่วง 2-5 กิโลเฮิรตซ์ เช่น เสียงกรีดร้อง เสียงของมีคมขีดกระจก เป็นต้น สัญญาณประสาทที่ส่งออกมาจากอะมิกดาลาจะวิ่งไปสู่ศูนย์การได้ยินในสมองส่วนกลางทำให้เรารู้สึกเสียวแปลบรำคาญหู
 
             เป็นไปได้ว่ากลไกการตอบสนองต่อเสียงเช่นนี้วิวัฒนาการมาเพื่อความอยู่รอดตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ มนุษย์ยังอาศัยอยู่ในป่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของสมองอาจปูทางำปสู่การรักษาอาการความผิดปกติต่างๆ เช่น โรคไมเกรน โรคเสียงดังในหู (tinnitus) หรืออาการออทิสติกบางชนิด เป็นต้น
 
 
อธิบายคำศัพท์
 
อะมิกดาลา (amygdala)
มีรูปรางคล้ายเม็ดอัลมอนต์ในสมองส่วนพูสมองส่วนข้าง ทำหน้าที่ควบคุมการตอบสนองต่ออันตรายภายนอกว่าจะ "สู้" หรือ "หนี"
 
ศูนย์การได้ยิน
เป็นส่วนหนึ่งในชั้นคอร์เทกซ์ของสมองเซรีบรัมทำหน้าที่ควบคุมและแปลผลการได้ยิน
 
 
10 อันดับเสียงที่ปวดหูที่สุด (ในการทดลอง)
 
1. เสียงมีดขูดขวดแก้ว
2. เสียงส้อมขูดถ้วยแก้ว
3. เสียงชอล์กขีดกระดานดำ
4. เสียงไม้บรรทัดขูดขวดแก้ว
5. เสียงเล็บขีดกระดานดำ
6. เสียงผู้หญิงกรีดร้อง
7. เสียงเครื่องเจียเหล็ก
8. เสียงเบรกจักรยานดังเอี๊ยด
9. เสียงเด็กร้อง
10. เสียงสว่างไฟฟ้า
 
3 อันดับเสียงที่สบายหูที่สุด
 
1. เสียงน้ำตก
2. เสียงน้ำไหลเฉื่อยๆ
3. เสียงน้ำผุดเป็นฟอง
 
 
 
ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ June No. 24/2013 
facebook : SCIENCEILLUSTRATEDThailand
Instagram : science_illustrated_thailand
Youtube : http://www.youtube.com/channel/UCom909NRzFxS6RLgawU8z_g
Website : http://www.scienceillustratedthailand.com
 
 

25 สิงหาคม 2557 | 7,809 views