มนุษย์มีหู พร้อมฟังคำพูดก่อนจะมีการใช้คำพูดเสียอีก

21 สิงหาคม 2557 | 7,254

มนุษย์มีหู พร้อมฟังคำพูดก่อนจะมีการใช้คำพูดเสียอีก


 
มนุษย์มีหู พร้อมฟังคำพูดก่อนจะมีการใช้คำพูดเสียอีก
 
            การค้นพบกระดูกหูของบรรพบุรุษมนุษย์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเป็นหลักฐาน แสดงว่ามนุษย์สามารถจะฟังคำพูดได้ตั้งแต่เมื่อ 2 ล้านปีที่แล้ว
 
           บรรพชีวินวิทยา นักวิทยาศาสตร์จาก สหรัฐอเมริกา สเปน อิตาลีค้นพบกระดูกหูชั้นในที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดจากฟอสซิลกะโหลกของ Paranthropus robustus ซึ่งเป็นญาติห่างๆกับมนุษย์ กระดูกหูเป็นฟอสซิลหาพบยาก เนื่องจากกระดูกค้อน ทั่ง และโกลนเป็นกระดูกที่เล็กที่สุดในร่างกายมนุษย์ จึงไม่ค่อยหลงเหลือซากเมื่อกาลเวลาผ่านไป
 
มนุษย์มีหู พร้อมฟังคำพูดก่อนจะมีการใช้คำพูดเสียอีก
 
          การค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่ากระดูกค้อนของ P. robustus มีลักษณะคล้ายกับของมนุษย์ยุคใหม่มาก ขณะที่กระดูกทั่งและกระดูกโกลนมีลักษณะคล้ายคลึงกับกระดูกหูของลิงเอปมากกว่า 
 
          แม้ยังสรุปไม่ได้แน่นอนนักว่า P. robustus สามารถรับฟังเสียงพูดได้ชัดเจนแค่ไหน แต่กระดูกค้อนเป็นกระดูกที่ติดกับแก้วหูโดยตรง นักวิทยาศาสตร์จึงคาดว่าหูของ P. robustus น่าจะไวต่อเสียงที่มีความถี่ 2-5
กิโลเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นย่านความถี่เสียงที่สำคัญต่อการสื่อสารด้วยเสียงพูด หูของลิงเอปไม่ไวต่อเสียงในย่านความถี่นี้
 
         ในสายตาของนักวิทยาศาสตร์ทั่วไป การเดินตัวตรงบนขาสองข้างและฟันเขี้ยวที่เล็กลงเป็นลักษณะที่พัฒนาขึ้นในสายวิวัฒนาการของมนุษย์ แต่รอล์ฟ แควม หัวหน้าคณะวิจัยในรอบนี้เห็นว่าเราควรจะรวมเอาลักษณะกระดูกหูที่ดัดแปลงเพื่อการฟังเสียงพูดเข้าไว้ในรายการลักษณะวิวัฒนาการของมนุษย์ด้วย
 
 

 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ March No. 33/2014
 
 
 

21 สิงหาคม 2557 | 7,254 views