รู้หรือไม่ หอไอเฟล ยืดหดได้ by Science Illustrated Thailand

21 กรกฎาคม 2557 | 4,789


รู้หรือไม่ หอไอเฟล จะขยายตัวสูงขึ้นถึง 15 เซนติเมตร ในฤดูร้อน เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้เหล็กเกิดการขยายตัว

 

ติดตามความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์น่ารู้ได้ใน นิตรยสาร Science Illustrated  นิตยสารที่บอกเล่าเรื่องราวของวิทยาศาสตร์­ในทุกแง่มุมทั้งเทคโนโลยี, การแพทย์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยใช้ภาพที่สวยงามน่าสนใจและอินโฟกราฟฟิค­เป็นตัวเล่าเรื่อง  ซึ่งจะให้ความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เ­รื่องที่ยากและอยู่รอบๆตัวเรา science is everywhere 

 

 

facebook : SCIENCEILLUSTRATEDThailand
Instagram : science_illustrated_thailand
Youtube : http://www.youtube.com/channel/UCom909NRzFxS6RLgawU8z_g
Website : 
http://www.scienceillustratedthailand.com

 

21 กรกฎาคม 2557 | 4,789 views