ซาฟารีในบ้าน

15 ตุลาคม 2558 | 4,357

ซาฟารีในบ้าน


ซาฟารีในบ้าน
 
     บ้านของเราเปรียบเหมือนป่าที่อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายสปีชีส์ที่นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาอยู่ แบคทีเรียที่มีอยู่ทั่วไปตั้งแต่หมอนที่เราหนุนนอนไปจนถึงที่นั่งบนชักโครกนั้น ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของมนุษย์ นอกจากจะไม่ควรรังเกียจมันแล้ว เราควรจะเชิญแบคทีเรียมาอยู่ร่วมบ้านกับเราด้วยซ้ำ
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจากหนังสือ "SCIENCE ILLUSTRATED" ฉบับ DEC no. 2013

 

15 ตุลาคม 2558 | 4,357 views