76 วันกลางทะเล

15 ตุลาคม 2558 | 37,809

76 วันกลางทะเล


76 วันกลางทะเล
ผู้รอดตาย 
 
     อย่าพลาดเรื่องเหลือเชื่อของเหล่าผู้รอดชีวิต ที่ฝ่าฝันอุปสรรคจนสามารถรอดพ้นวิกฤตมาได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจากหนังสือ "SCIENCE ILLUSTRATED" ฉบับ DEC no. 2013

 

15 ตุลาคม 2558 | 37,809 views