นักผจญเพลิง เวอร์ชั่น 2.0

8 ตุลาคม 2558 | 5,373

นักผจญเพลิง เวอร์ชั่น 2.0


นักผจญเพลิง เวอร์ชั่น 2.0
 
 
      อุปกรณ์ผจญเพลิงคือสิ่งเดียวที่ช่วยป้องกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากอันตรายนานาที่มากับไฟ วันนี้ทีมผจญเพลิงในโลกตะวันตกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลกันอย่างจริงจัง อีกไม่นานชุดผจญเพลิงที่มีระบบเตือนภัยไร้สาย อีกทั้งเครื่องสรัางภาพฮอโลแกรมของคนที่ถูกเปลวเพลิงบดบังจะหลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ทีมดับเพลิงใช้ในการทำงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจากหนังสือ "SCIENCE ILLUSTRATED" ฉบับ DEC no. 2013

 

8 ตุลาคม 2558 | 5,373 views