ผู้หญิงชอบหลงทิศจริงหรือ?

6 ตุลาคม 2558 | 9,728

ผู้หญิงชอบหลงทิศจริงหรือ?


ผู้หญิงชอบหลงทิศจริงหรือ?
 
 
     ผู้ชายเป็นเพศที่อ่อนแอ ส่วนผู้หญิงชอบช้อปปิ้งจริงหรือเปล่า นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ดชวนไปสำรวจข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศ ไปดูกันว่า 10 มายาคติ เกี่ยวกับเพศต่อไปนี้มีความจริงทางวิทยาศาสตร์อยู่แค่ไหน

 

 

 


 

 

 

ข้อมูลจากหนังสือ "SCIENCE ILLUSTRATED" ฉบับ DEC no. 2013

 

6 ตุลาคม 2558 | 9,728 views