จริงหรือไม่...ที่คนเราสามารถเปล่งเสียงดังจนแก้วแตกได้?

23 กันยายน 2558 | 4,940

จริงหรือไม่...ที่คนเราสามารถเปล่งเสียงดังจนแก้วแตกได้?


จริงหรือไม่...ที่คนเราสามารถเปล่งเสียงดังจนแก้วแตกได้?
 
การ์ตูนหรือหนังหลายเรื่องมีฉากที่นักร้องอุปรากรแผดเสียงจนแก้วแตกทั่วห้อง เรื่องเหลือเชื่อแบบนี้เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่?
 
 
 
 
ข้อมูลจากหนังสือ "SCIENCE ILLUSTRATED" ฉบับ Sep no. 2014
 
 

23 กันยายน 2558 | 4,940 views