ใครเป็นผู้ประดิษฐ์ผ้าอ้อมเด็ก?

10 กันยายน 2558 | 4,702

ใครเป็นผู้ประดิษฐ์ผ้าอ้อมเด็ก?


ใครเป็นผู้ประดิษฐ์ผ้าอ้อมเด็ก?
 
 
 
 
 
ข้อมูลจากหนังสือ "SCIENCE ILLUSTRATED" ฉบับ April no. 2014

 

10 กันยายน 2558 | 4,702 views