การล้างมือทำให้เรามองโลกในแง่ดี?

10 กันยายน 2558 | 5,298

การล้างมือทำให้เรามองโลกในแง่ดี?


แปลกแต่จริง!
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจากหนังสือ "SCIENCE ILLUSTRATED" ฉบับ May2014 no. 2013 

 

10 กันยายน 2558 | 5,298 views