ดวงอาทิตย์หลากสี

1 กันยายน 2558 | 1,441

ดวงอาทิตย์หลากสี


ดวงอาทิตย์หลากสี
 
     ภาพดวงอาทิตย์หลากสีนี้ประกอบขึ้นจากภาพที่ถ่ายโดยกล้องโทรทรรศน์อากาศโซลาร์ไดนามิกส์ของนาซา (Solar Dynamics Observatory: SDO) แสดงให้เห็นภาพของดวงอาทิตย์ที่ถ่ายในหลายช่วงความยาวคลื่น ซึ่งโดยปกติแล้วมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
 
     กล้องโทรทัศน์อวกาศโซลาร์ไดนามิกส์แปรความยาวคลื่นเหล่านั้นให้กลายเป็นภาพที่มนุษย์สามารถเห็นได้ การถ่ายภาพที่มีความยาวคลื่นแตกต่างกันนั้นทำให้เราได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับดวงอาทิตย์มากขึ้น เช่น แสงสีเหลืองซึ่งมีช่วงความยาวคลื่น 5,800 อังสตอรมนั้น มักแผ่ออกมาจากวัตถุที่มีความร้อนประมาณ 5,700 องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงพื้นที่บริเวณพื้นผิวของดวงอาทิตย์
 
 
     ส่วนรังสีเอกซ์ทรีมอัลตราไวโอเลตซึ่งมีช่วงความยาวคลื่นที่ 94 อังสตรอม (ปรากฏเป็นแสงสีเขียว) มักจะแผ่มาจากอะตอมที่มีความร้อนประมาณ 6,300,000 องศาเซลเซียส เป็นช่วงความยาวคลื่นที่เหมาะแก่การเฝ้าดูเปลวสุรินะซึ่งมีอุณหภูมิสูงมาก เป็นต้น

 
 ข้อมูลจากหนังสือ "SCIENCE ILLUSTRATED" ฉบับ Feb no. 2014
 

1 กันยายน 2558 | 1,441 views