ทำไมน้ำจึงจำเป็นต่อชีวิต?

28 กรกฎาคม 2558 | 3,261

ทำไมน้ำจึงจำเป็นต่อชีวิต?


ทำไมน้ำจึงจำเป็นต่อชีวิต?
 
     กระบวนการของสิ่งมีชีวิตคือปฏิกิริยาเคมี โมเลกุลต่างๆ จึงจำเป็นจะต้องเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เพื่อให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดได้อย่างลื่นไหล ด้วยเหตุนี้น้ำตึงมีความสำคัญมาก เพราะมันเป็นตัวทำละลายที่ดีเยี่ยม และสารเคมีส่วนใหญ่ละลายได้ดีในน้ำ โดยเฉพาะพวกไอออนซึ่งมีประจุทางไฟฟ้า เมื่อไอออนเคลื่อนที่ไปมา มันก็จะเกิดความต่างศัลย์ทางไฟฟ้าขึ้น สิ่งมีชีวิตเก็บเกี่ยวความต่างศัลย์ไฟฟ้าไปสร้างพลังงานหรือใช้ส่งสัญญาณได้ เช่น กระแสประสาท เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวทำให้น้ำจำเป็นต่อชีวิตบนโลก ฉะนั้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์มองหาสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่น สิ่งแรกที่พวกเขามองหาก็คือน้ำ
 
*น้ำเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อชีวิต เช่น การเป็นตัวทำละลายที่ดีเยี่ยม
 
*น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีเยี่ยม สารเคมีจึงถูกน้ำพาเคลื่อนที่ไม่ได้อย่างอิสระ
 
*น้ำคงสถานะเป็นของเหลวในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ดังนั้นกระบวนการชีวเคมีจึงมีความยืดหยุ่น เกิดได้ในสภาพแวดล้อมหลากหลาย
 
*น้ำมีความจุความร้อนสูง น้ำในมหาสมุทรช่วยดูดซับและกักเก็บความร้อนทำให้โลกมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างคงที่ไม่แกว่งมาก
 
 
 
 ข้อมูลจากหนังสือ "SCIENCE ILLUSTRATED" ฉบับ Nov no. 2013 
 
 

28 กรกฎาคม 2558 | 3,261 views