กรุสมบัติในสุสานนักรบโบราณ

28 กรกฎาคม 2558 | 9,410

กรุสมบัติในสุสานนักรบโบราณ


กรุสมบัติในสุสานนักรบโบราณ
 
     ท่ามกลางซากปรักหักพังของสุสานในมุมอันรกร้างของเทือกเขาคอเคซัส นักวิทยาศาสตร์ชาวยูเครนขุดพบหลุมฝังศพของนักรบโบราณอายุกว่า 2,000 ปี ภายในหลุมฝังศพแห่งนั้นเรียงรายไปด้วยเครื่องประดับทองคำ อัญมณี เกราะเหล็ก 1 ชิ้น หมวกสัมฤทธิ์ 2 ใบ รวมทั้งอาวุธอีกหลายชิ้น เช่น ขวาน และดาบเหล็กยาว 91 เซนติเมตร นักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องชาติกำเนิดของนักรบเจ้าของหลุมศพมากนัก แต่ข้าวของเครื่องประดับที่พบในหลุมศพเผยว่าเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมกรีก สุสานนักรบนี้น่าจะเป็นของชนเผ่าที่ชำนาญในด้านเครื่องประดับทองคำ
 
 
 ข้อมูลจากหนังสือ "SCIENCE ILLUSTRATED" ฉบับ Nov no. 2013 

 

28 กรกฎาคม 2558 | 9,410 views