ทำไมไอเสียจากรถยนต์จึงเป็นอันตราย?

24 มิถุนายน 2558 | 2,749

ทำไมไอเสียจากรถยนต์จึงเป็นอันตราย?


ทำไมไอเสียจากรถยนต์จึงเป็นอันตราย? 
 
      ไอเสียรถยนต์ประกอบด้วยแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สไร้รส ไร้สี ไร้กลิ่น โมเลกุลของคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกลบินบนเซลล์เม็ดเลือดแเดงได้ดีกว่าออกซิเจนประมาณ 200 เท่า ดังนั้นเมื่อเราสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไป ร่างกายก็จะขาดออกซิเจนอย่างรวดเร็วทำให้หมดสติหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้
 

 ข้อมูลจากหนังสือ "SCIENCE ILLUSTRATED" ฉบับ Sep no. 2014 

 

24 มิถุนายน 2558 | 2,749 views