ภาวะโลกร้อนทำให้เกิดพายุเฮอร์ริเคนมากขึ้นจริงหรือ?

3 มิถุนายน 2558 | 3,123

ภาวะโลกร้อนทำให้เกิดพายุเฮอร์ริเคนมากขึ้นจริงหรือ?


ภาวะโลกร้อนทำให้เกิดพายุเฮอร์ริเคนมากขึ้นจริงหรือ?
 
     พลังงานของพายุเฮอร์ริเคนเขตร้อนเป็นพลังงานที่ 'สูบ' ขึ้นมาจากน้ำอุ่นในมหาสมุทร ยิ่งมหาสมุทรอุ่นมากขึ้น เฮอร์ริเคนก็ยิ่งรุนแรงขึ้น ฉะนั้นภาวะโลกร้อนจึงมีส่วนเพิ่มความรุนแรงของเฮอร์ริเคน อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าภาวะโลกร้อนกลับส่งผลทางอ้อมให้พายุเฮอร์ริเคนที่มีความรุนแแรงมีจำนวนน้อยลง เพราะมันไปเพิ่มความแรงของ 'ลมเฉือน' (wind shear) หรือปรากฏการณ์ซึ่งลมเปลี่ยนทิศทางหรือความเร็วอย่างรวดเร็วและรุนแรงในระยะทางสั้นๆ ลมเฉือนจะปัดเป่ามวลอากาศตรงยอดและฐานของพายุที่เริ่มก่อตัว ทำให้เฮอร์ริเคนน้อยๆ สลายไป ไม่สามารถพัฒนาเป็นเฮอร์ริเคนขนาดใหญ่ได้
 
 
 
*การเปลี่ยนแปลงความเร็วและทิศทางของลมอย่างรวดเร็ว ลมเฉือนพัดพาอากาศที่ฐานและยอดของพายุจนแตกกระจาย เฮอร์ริเคนจึงสลายตัว
 
 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ June no. 2013
 

3 มิถุนายน 2558 | 3,123 views