ชีวิตอุดมคติของผู้หญิง...หนึ่งวันต้องทำอย่างนี้

3 มิถุนายน 2558 | 6,982

ชีวิตอุดมคติของผู้หญิง...หนึ่งวันต้องทำอย่างนี้


ชีวิตอุดมคติของผู้หญิง...หนึ่งวันต้องทำอย่างนี้
 
จิตวิทยา คณะวิจัยของนักจิตวิทยาได้ทำแบบสอบถามผู้หญิงประมาณ 1,000 คนในเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา โดยให้ตอบว่าวันที่ผ่านมาได้ทำกิจกรรมประจำวันอะไรบ้างและรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมนั้นๆ
 
     เมื่อรวบรวมคำตอบทั้งหมดเข้าด้วยกันนักวิจัยก็คำนวณออกมาว่าผู้หญิงควรจะใช้เวลาเท่าไหร่สำหรับแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ได้ความรู้สึกที่ดีที่สุดและเต็มที่กับชีวิตให้มากที่สุด ดังนี้
 


ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ June no. 2013

 

3 มิถุนายน 2558 | 6,982 views