รังนกกระจอกสะอาดด้วยนิโคติน

20 พฤษภาคม 2558 | 6,698

รังนกกระจอกสะอาดด้วยนิโคติน


 
รังนกกระจอกสะอาดด้วยนิโคติน
 
          นักวิทยาศาสตร์พบว่า นกกระจอกและนกฟินช์ในหลายที่ทั่วโลกใช้ก้นบุหรี่รองรัง ก้นบุหรี่ใช้เป็นฉนวนกันความเย็นได้ดี แต่เหตุผลสำคัญที่สุดที่นกทำเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะก้นบุหรี่ช่วยกันไม่ให้ไรมารบกวนมันนั่นเอง ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ที่ออกสำรวจรังนกในกรุงเม็กซิโกซิตีพบว่า รังที่มีก้นบุหรี่อยู่มากที่สุดจะมีไรอยู่น้อยที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะนิโคตินคือสารเคมีที่ต้นยาสูบสร้างขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองจากแมลงกินพืช เมื่อนักวิทยาศาสตร์ออกสำรวจรังนกตามชนบทก็พบว่า นกมักจะนำพืชที่มีสารคล้ายนิโคตินมาใส่ไว้ในรังเพื่อไล่ไรเช่นกัน
 

 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ April No. 34/2014
 

 

20 พฤษภาคม 2558 | 6,698 views