อะไรคือสิ่งที่ทำให้โลหะเป็นแม่เหล็ก ?

20 พฤษภาคม 2558 | 5,685

อะไรคือสิ่งที่ทำให้โลหะเป็นแม่เหล็ก ?


 
อะไรคือสิ่งที่ทำให้โลหะเป็นแม่เหล็ก ?
 
           โดยพื้นฐานแล้ว อะตอมทุกอะตอมเป็นแม่เหล็กขนาดจิ๋ว แต่ในวัตถุทั่วไป ทิศทางแม่เหล็กของอะตอมจะเรียงตัวกันอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำให้สนามแม่เหล็กหักล้างกันเองจนหมด มีเพียงโลหะบางชนิดเท่านั้นที่แสดงคุณสมบัติแม่เหล็กแบบที่สังเกตได้ หรือที่เรียกว่า เฟร์โรแมกนีติก (ferromagnetic)
 
            โลหะที่มีคุณสมบัติเฟร์โรแมกนีติก เช่น เหล็ก จะมีโดเมนแม่เหล็ก ซึ่งเป็นบริเวณของกลุ่มอะตอมที่หันทิศทางสนามแม่เหล็กไปในทางเดียวกัน เหล็กก้อนหนึ่งๆ อาจจะมีโดเมนนับล้านโดเมน ในเหล็กธรรมดา โดเมนเหล่านี้จะหันสะเปะสะปะ ทำให้สนามแม่เหล็กของโดเมนยังคงหักล้างกันเอง แต่หากโดเมนแม่เหล็กส่วนใหญ่หันไปในทางเดียวกันหรือถูกสนามแม่เหล็กภายนอกเหนี่ยวนำให้หันไปในทางเดียวกัน เหล็กก้อนนั้นก็จะกลายเป็นแม่เหล็กมีโลหะเพียงไม่กี่ชนิดที่มีคุณสมบัติเฟร์โรแมกนีติก โลหะที่เป็นเฟร์โรแมกนีติกที่อุณหภูมิห้อง ได้แก่ เหล็ก โคบอลต์ และนิกเกิล
 

 
ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ April No. 34/2014

 

20 พฤษภาคม 2558 | 5,685 views