พริกอะไรเผ็ดที่สุดในโลก?

13 พฤษภาคม 2558 | 46,589

พริกอะไรเผ็ดที่สุดในโลก?


พริกอะไรเผ็ดที่สุดในโลก?
 
     พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกคือพริกพันธุ์ ตรินิแดดมอรูกาสกอร์เปียน (Trinidad Moruga Scorpion) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2012 พอล บอสเเลนด์ ค้นพบแชมป์พรริกสุดเผ็ดตัวใหม่ นั่นคือ พริกพันธุ์ตรินิแดดมอรูกาสกอร์เปียน ซึ่งมีระดับความเผ็ดถึง 2,009,231 SHU พริกชนิดนี้มีขนาดประมาณลูกกอล์ฟ หากไม่นับความเผ็ดแล้ว มันจะมีรสชาติคล้ายผลไม้ ทำให้เป็นพริกที่มีรสชาติเผ็ดหวาน 
 
     ส่วนพริกขี้หนูจากประเทศไทยนั้นมีความเผ็ดอยู่ในช่วง 30,000 -50,000 SHU ทว่ามีนักวิจัยรวบรวมพันธุ์พริกเผ็ดจากทั่วโลกจำนวน 831 พันธุ์มาปรับปรุงพริกของไทยให้มีสารเผ็ดสูงขึ้น เพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์และการบริโภค
 
     หน่วยวัดความเผ็ด SHU เริ่มใช้โดยวิลเบอร์ สโควิลล์ ในปี 1912 โดยอิงเกณฑ์ว่าต้องใช้สารละลายน้ำตาลปริมาณเท่าไรจึงจะเจือจางความเผ็ดร้อนของพริกนั้นได้ นอกจากหน่วย SHU แล้ว ในปัจจุบันก็ยังใช้การวัดปริมาณของสารแคปไซซินในเม็ดพริกจากเทคนิคโครมาโตกราฟีเป็นตัวบ่งชี้ความเผ็ดอีกด้วย
 
ระดับความเผ็ดของพริกจากทั่วโลก
 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ JUly no. 2013 

 

13 พฤษภาคม 2558 | 46,589 views