จอสัมผัสทำงานได้อย่างไร?

11 พฤษภาคม 2558 | 20,090

จอสัมผัสทำงานได้อย่างไร?


จอสัมผัสทำงานได้อย่างไร?

     หน้าจอสัมผัสหรือทัชสกรีนชนิดที่ใช้กันแพร่หลายในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ นั้นคือ หน้าจอแบบคาพาซิทีฟ (capacitive) ด้านในของกระจกชั้นนอกจะเคลือบไว้ด้วยวัสดุตัวนำ เช่น ออกไซด์ของอินเดียม  - ดีบุก ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุและจะสะสมประจุไฟฟ้าเอาไว้ เมื่อนิ้วของเราสัมผัสหน้าจอ ประจุไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะไหลมาสู่นิ้ว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้า เซนเซอร์จะคอยรายงานพิกัดจุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงส่งไปยังส่วนประมวลผล
 
 
1. เมื่อนิ้วมือสัมผัสหน้าจอสมาร์ทโฟน ประจุไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะไหลเข้าสู่ปลายนิ้ว
 
2.เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าเซนเซอร์ที่อยู่รอบตัวเครื่องจะรายงานพิกัดของตำแหน่งที่นิ้วสัมผัสส่งไปยังส่วนประมวลผล
 
3.เมื่อส่วนประมวลผลได้รับสัญญาณจากเซนเซอร์ที่หน้าจอมันก็จะแปลสัญญาณว่าหน้าจอถูกสัมผัสบริเวณไหน อย่างไร
 
4.ข้อมูลการสัมผัสจะถูกส่งไปให้ระบบปฏิบัติการซึ่งจะรับหน้าที่ตอบสนองต่อการสัมผัสของผู้ใช้
 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ JUNE no. 2013 

 

11 พฤษภาคม 2558 | 20,090 views