สุนัขได้กลิ่นมะเร็งจริงหรือ?

28 เมษายน 2558 | 47,221

สุนัขได้กลิ่นมะเร็งจริงหรือ?


สุนัขได้กลิ่นมะเร็งจริงหรือ?
 
     งานวิจัยหลายชิ้นให้ผลยืนยันว่าสุนัขสามารถดมกลิ่นมะเร็งได้จริงๆ เนื่องจากเซลล์มะเร็งหลั่งสารเฉพาะตัวซึ่งมีกลิ่นแตกต่างจากเซลล์ปกติ สุนัขนั้นมีประสาทสัมผัสรับกลิ่นที่ละเอียดกว่ามนุษย์ 10,000-100,000 เท่าขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของสุนัขนั้นๆ จึงไม่แปลกที่จมูกของสุนัขจะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างกลิ่นของเซลล์มะเร็งกับเซลล์ปกติได้ เรื่องราวของสุนัขกับผู้ป่วยมะเร็งก็มีปรากฏให้เห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ เช่น สุนัขที่เข้าไปดมๆ งับๆ ตรงบริเวณหูดที่ภายหลังถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งผิวหนัง นอกจากนี้หลายคนก็ยังสังเกตเห็นว่าบางครั้งสุนัขในบ้านจะเปลี่ยนพฤติกรรมกลายเป็นสัตว์ขี้ตระหนกและระแวดระวังภัยมากขึ้นเมื่อเจ้าของเป็นมะเร็ง
 
สุนัขได้กลิ่นมะเร็งชนิดใดบ้าง?
 
ลมหายใจ:         มะเร็งปอด
ปัสสาวะ:            มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ตัวอย่างชิ้นเนื้อ: มะเร็ง เช่น มะเร็งรังไข่
 
 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ Oct no. 2013 
 

28 เมษายน 2558 | 47,221 views