ลายของม้าลายเป็นสีดำหรือสีขาว?

2 เมษายน 2558 | 5,274

ลายของม้าลายเป็นสีดำหรือสีขาว?


ลายของม้าลายเป็นสีดำหรือสีขาว?
 
     ลายของม้าลายเกิดขึ้นระหว่างพัฒนาการเติบโตของตัวอ่อนม้าลายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่บริเวณที่เซลล์รากขนเปิดการทำงานของยีนสร้างเม็ดสีเมลานินตามปกติก็จะกลายเป็นขนสีดำ บริเวณที่ยีนสร้างเม็ดสีถูกปิดการทำงานก็จะกลายเป็นขนสีขาว ดังนั้น นักชีววิทยาจึงถือว่าม้าลายเป็นม้าที่มีตัวสีดำและมีลายสีขาว
 
 
 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ March no. 2014 

 

2 เมษายน 2558 | 5,274 views