เมฆที่ลอยนิ่งๆ ห่มยอดเขานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร?

15 มีนาคม 2558 | 6,366

เมฆที่ลอยนิ่งๆ ห่มยอดเขานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร?


เมฆที่ลอยนิ่งๆ ห่มยอดเขานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร? 
 
     เมฆที่เราเห็นลอยนิ่งๆ อยู่เหนือยอดเขามีชื่อเรียกว่า "เมฆรูปเลนส์" (lenticular cloud) ความจริงแล้วหยดน้ำในก้อนเมฆไม่ได้ลอยอยู่นิ่งอย่างที่เราเห็น หยดน้ำเป็นพันๆ ล้านอนุภาคควบแน่นและพัดผ่านยอดเขาอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่เมื่อมันพัดลอยพ้นยอดเขา หยดน้ำจะระเหยเป็นไอและกระจายตัวจางไป เราจึงเห็นเพียงแผ่นเมฆที่ลอยคลุมอยู่นิ่งๆ เหนือยอดเขา
 
 
 
ปรากฎการณ์ภูมิอากาศโลก 
 
1.ลมถูกความลาดชันของภูมิประเทศบีบให้พัดขึ้นไปตามสันเขา ยิ่งลอยสูง อากาศก็ยิ่งเย็น อากาศเย็นจุไอน้ำได้น้อยกว่าอากาศร้อน ฉะนั้นความชื้นในอากาศที่อยู่ในรูปของไอน้ำจึงกลั่นตัวออกมาเป็นหยดน้ำ หยดน้ำก็จับตัวสะสมกลายเป็นเมฆ
 
2.ในขณะที่ลมหอบเอาหยดน้ำขึ้นมาเพิ่มที่ยอดเขาด้านรับลม หยดน้ำที่ปลายเมฆด้านหางลมก็จะถูกบมพัดผ่านจข้ามยอดเขาไปยังหุบเขาอีกฝั่ง ดูคล้ายเมฆลอยอยู่นิ่งๆ 
 
3.เมื่อหยดน้ำถูกพัดขึ้นมายังหุบเขาอีกด้านหนึ่ง ซึ่งมีอากาศอุ่นและแห้งกว่าอากาศที่ยอดเขาหยดน้ำก็จะระเหยกลับกลายเป็นไอน้่ำอีกครั้ง
 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ Feb no. 2013 

 

15 มีนาคม 2558 | 6,366 views