ภาษามือเหมือนกันทั้งโลกหรือไม่?

9 กุมภาพันธ์ 2558 | 11,641

ภาษามือเหมือนกันทั้งโลกหรือไม่?


ภาษามือเหมือนกันทั้งโลกหรือไม่?
 
     ภาษามือมีจุดกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร? และผู้พิการทางการได้ยินทั่วทั้งโลกใช้ภาษามือเดียวกันหรือไม่?
 
     ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าภาษามือกำเนิดขึ้นที่ไหนและอย่างไร แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่ามนุษย์รู้จักใช้การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางในการสื่อสารมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้ว หรืออาจพูดได้ว่าภาษามือนั้นเก่าแก่กว่าภาษาพูดเสียอีก
 
     หลายคนมักเข้าใจกันว่าภาษามือทั่วโลกนั้นเหมือนกันหมด คนหูหนวกเลยสื่อสารกันได้โดยไม่มีกำแพงทางเชื้อชาติและภาษาแต่ความจริงไม่เป็นเช่นกัน 
 
\
 
     ภาษามือของแต่ละประเทศมีวิวัฒนาการที่เป็นอิสระจากกัน คนที่อยากเรียนภาษามือก็จะเข้าเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนผู้พิการทางการได้ยิน ดังนั้น ภาษามือของแต่ละประเทศก็จะแตกต่างจากกันแม้แต่ประเทศที่มีภาษาพูดใกล้เคียงกันอย่างเช่นสหราชอาณาจักรกับสหรัฐอเมริกา ก็มีภาษามือที่แตกต่างกันลิบลับ จนใช้สื่อสารระหว่างกันไม่ได้
 
     ในปี 1973 สมาคมคนหูหนวกโลก (World Federation of the Deaf) ริเริ่มเผยแพร่ชุดคำศัพท์ภาษามือมาตรฐานที่เรียกกันว่า 'ภาษามือสากล' เพื่อที่จะให้เป็นภาษากลางของภาษามือเช่นเดียวกับภาษาเอสเปอรันโตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นภาษากลางในโลกของภาษาพูด ทุกวันนี้ในการประชุมระดับนานาชาติ บางครั้งก็ใช้ภาษามือสากลเป็นภาษาหลัก
 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ Sep no. 2013 

 

9 กุมภาพันธ์ 2558 | 11,641 views