เซลล์อะไรยาวที่สุดในร่างกาย?

9 กุมภาพันธ์ 2558 | 3,695

เซลล์อะไรยาวที่สุดในร่างกาย?


เซลล์อะไรยาวที่สุดในร่างกาย?
 
     เซลล์ประสาท (neuron) ที่วิ่งจากสมองไปยังนิ้วเท้าคือเซลล์ที่ยาวที่สุดในร่างกายมนุษย์ เนื่องจากมันต้องส่งสัญญาณประสาทให้วิ่งจากสมองผ่านไขสันหลังไปจนถึงปลายเท้า เซลล์ประสาทที่ยาวที่สุดของมนุษย์อาจมีความยาวมากกว่า 130 เซนติเมตร
 
 
 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ Sep no. 2013 

 

9 กุมภาพันธ์ 2558 | 3,695 views