ทำไมพืชพรรณนานาชนิดจึงงอกต้นอ่อนในฤดูใบไม้ผลิ?

9 กุมภาพันธ์ 2558 | 2,530

ทำไมพืชพรรณนานาชนิดจึงงอกต้นอ่อนในฤดูใบไม้ผลิ?


ทำไมพืชพรรณนานาชนิดจึงงอกต้นอ่อนในฤดูใบไม้ผลิ?
     
     พืชในเขตร้อนจะเริ่มงอกต้นอ่อนแทบทันทีที่เมล็ดตกถึงดิน แต่สำหรับในเขตอบอุ่นซึ่งมีฤดูหนาวที่หนาวเย็น เมล็ดพืชจะพักตัวในฤดูหนาว ในระหว่างช่วงพักตัวนี้กระบวนการชีวเคมีในเซลล์ของเมล็ดพืชจะดำเนินไปอย่างช้าๆ ดังนั้น เมล็ดจึงไม่งอกต้นอ่อนจนกระทั่งฤดูหนาวผ่านพ้นไปแสงสว่างของกลางวันที่ยาวนานขึ้นในฤดูใบไม้ผลิจะไปกระตุ้นรงควัตถุรับแสงที่เรียกว่า ไฟโตโกรม (phytochrome)ทำให้เมล็ดปล่อยฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตและงอกออกมา
 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ Sep no. 2013 

 

9 กุมภาพันธ์ 2558 | 2,530 views