รหัสสแกน QR ทำงานอย่างไร?

9 กุมภาพันธ์ 2558 | 4,278

รหัสสแกน QR ทำงานอย่างไร?


รหัสสแกน QR ทำงานอย่างไร?
     QR ย่อมาจาก “quick response” (แปลว่าตอบสนองอย่างรวดเร็ว) รหัส QR ก็คือแถบรหัสบาร์โค้ดที่สร้างขึ้น เพื่อให้อ่านข้อมูลในสองมิติรหัส QR จึงสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าแถบบาร์โค้ด 100 เท่า และใช้พื้นที่เพียง 1/10 เมื่อเราสแกนรหัส QR ข้อมูลจะถูกส่งไปประมวลผลและแปลงกลับออกมาในรูปภาพหรือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 
 
 
 
รหัส 
สามารถบรรจุข้อมูลและอักษรได้ทุกรูปแบบ รหัส QR สามารถบรรจุข้อมูลได้สูงสุด 7,089 ตัวอักษร (แถบบาร์โค้ดธรรมดาจุดได้ 20 อักษร)
จุดสีดำและจุดสีขาว
ที่เรียงรายเป็นลวดลายในรหัส QR เรียกว่า “โมดูล” จุดบนรหัส QR อาจจะหนาแน่นได้ถึง 24 จุดใน 1 มิลลิเมตร
สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สามมุม
จะเป็นตัวกำหนดให้เครื่องสแกนรู้ว่า รหัส QR หันอยู่ในด้านใด
 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ Sep no. 2013 

 

9 กุมภาพันธ์ 2558 | 4,278 views