มดใช้สนามแม่เหล็กในการหาทางกลับรัง

28 มกราคม 2558 | 4,754

มดใช้สนามแม่เหล็กในการหาทางกลับรัง


มดใช้สนามแม่เหล็กในการหาทางกลับรัง
 
     นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันมักซ์พลังค์ในเยอรมนีไขปริศนาเรื่องที่ว่า มดทะเลทรายสามารถเดินทางกลับรังได้อย่างไรในสภาพภูมิประเทศที่ราบเรียบเหมือนกันไปหมดทุกทิศทุกทาง การทดลองหลายชุดแสดงให้เห็นว่ามดตัวน้อยเหล่านี้ใช้สนามแม่เหล็กและการสั่นสะเทือนของพื้นดินเป็นเข็มทิศและแผนที่ในการกลับรัง
 
 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ Sep no. 2013 

 

28 มกราคม 2558 | 4,754 views