ทำไมท้องฟ้าจึงเปลี่ยนสีในตอนเช้าและตอนเย็น?

19 มกราคม 2558 | 72,260

ทำไมท้องฟ้าจึงเปลี่ยนสีในตอนเช้าและตอนเย็น?


ทำไมท้องฟ้าจึงเปลี่ยนสีในตอนเช้าและตอนเย็น?
 
     เราเห็นแสงบนท้องฟ้ามีสีต่างกันตามเวลาของวัน เนื่องจากการหักเหของแสงแต่ละสีไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของแสงและขนาดของอนุภาคที่แสงตกกระทบ
 
ก้อนเมฆสีขาว
     อนุภาคหยดน้ำกระเจิงแสงทุกความยาวคลื่นเท่าๆ กัน ทำให้เรามองเห็นเมฆเป็นสีขาวเหมือนแสงที่ตกกระทบ
 
ท้องฟ้าสีบานเย็น
     ฝุ่น เถ้า และควัน จะดูดซับแสงในบางย่านความยาวคลื่นและปล่อยให้แสงบางความยาวคลื่นผ่านไป การดูดซับแสงของอนุภาคเหล่านี้ทำให้ท้องฟ้ามีสีออกชมพูแดงระเรื่อ 
 
ท้องฟ้าสีเหลือออกส้ม
     เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำๆ ใกล้เส้นขอบฟ้าแสงอาทิตย์จะต้องเดินทางผ่านบรรยากาศยาวมาก แสงที่มาถึงตาของเราจึงเหลือแต่แสงสีเหลืองและสีแดง
 
ท้องฟ้าสีฟ้า 
     อนุภาคในอากาศ เช่น แก๊สออกซิเจนและไนโตรเจนมีขนาดเล็กมาก แสงที่ตกกระทบแล้วกระเจิงได้มากที่สุดคือแสงสีน้ำเงิน ที่มีความยาวคลื่นสั้นดังนั้นเราจึงเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้า 
 
ท้องฟ้ามีสีฟ้า เพราะ แสงกระเจิงในชั้นบรรยากาศ 
ยิ่งต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศมากเท่าไร แสงก็จะกระเจิงมากเท่านั้น 
     
     เมื่อดวงอาทิตย์กำลังตกดิน แสงอาทิตย์จะต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศเป็นระยะทางยาวกว่า แสงสีฟ้ากระเจิงหายไปหมดก่อนจะมาถึงตาเรา แสงที่เหลือมาถึงตาเราจึงมีแต่แสงสีเหลืองและสีแดง ซึ่งเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นยาว
    ในทางกลับกัน เมื่อดวงอาทิตย์อยู่บนหัวเราแสงสีฟ้าซึ่งกระเจิงได้ดีมากจะกระจายไปทั่วท้องฟ้า เราจึงเห็นท้องฟ้ามีสีฟ้า
 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ June no. 2014 
Facebook : SCIENCEILLUSTRATEDThailand
 
 

19 มกราคม 2558 | 72,260 views