ทำไมน้ำกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงเป็นคู่อันตราย?

19 มกราคม 2558 | 3,918

ทำไมน้ำกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงเป็นคู่อันตราย?


ทำไมน้ำกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงเป็นคู่อันตราย?
 
     สาเหตุที่ควรเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าห่างจากน้ำ เพราะน้ำเป็นตัวทำละลายที่ละลายสารมีขั้วได้ดี ดังนั้นในน้ำจึงมีประจุไอออนต่างๆ ล่องลอยอยู่เต็มไปหมดและทำให้น้ำมีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้า เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าร่วงตกลงไปในน้ำ ไฟฟ้าที่ไหลอยู่ในวงจรจึงเกิดการลัดวงจรขึ้น หากร่างกายของเราอยู่ในน้ำและไม่ได้ติดเครื่องป้องกันไฟรั่วไว้ในบ้าน ไฟฟ้าก็จะวิ่งเข้าสู่ร่างกายของเรา หรือที่เรียกว่า 'ไฟดูด' นั่นเอง
 
 
 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ June no. 2014 
 
 

19 มกราคม 2558 | 3,918 views