ผู้ชายผลิตน้ำนมได้หรือไม่?

19 มกราคม 2558 | 29,168

ผู้ชายผลิตน้ำนมได้หรือไม่?


ผู้ชายผลิตน้ำนมได้หรือไม่? 
 
     ไม่ได้มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่ผลิตน้ำนมได้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวผู้ทุกชนิดมีต่อมน้ำนมเช่นกัน แต่ในสภาวะปกติต่อมน้ำนมของตัวผู้จะถูกปิดการทำงานเอาไว้ หากสมมติว่าเกิดความผิดปกติอะไรสักอย่างที่ทำให้ต่อมใต้สมอง (pituitary gland) หลั่งฮอร์โมนโปรแลกติน (prolactin) ออกมา ผู้ชายก็สามารถสร้างและหลั่งน้ำนมได้

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ July no. 2014 
Facebook : SCIENCEILLUSTRATEDThailand
 

 

19 มกราคม 2558 | 29,168 views