เสียงความถี่สูงทำลายประสาทหูได้จริงหรือ ?

11 ธันวาคม 2557 | 8,492

เสียงความถี่สูงทำลายประสาทหูได้จริงหรือ ?


เสียงความถี่สูงทำลายประสาทหูได้จริงหรือ ?

 
 
     เสียงที่มีความดังสูงเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อระบบประสาทการได้ยิน แต่เสียงความถี่สูงเกิน 20,000 เฮิรตซ์แทบจะไม่มีอันตรายต่อมนุษย์เลย เนื่องจากกระดูกหูจะกรองเสียงในระดับความถี่อัลตราซาวนด์ออกไปประสาทหูจึงไม่ได้รับผลกระทบ
 
 
1. คลื่นเสียง ดินทาง
ผ่านทางเดินหูชั้นนอก
มาถึงแก้วหู
 
2. แก้วหูแปลงคลื่นเสียง
ให้เป็นการสั่นสะเทือนเชิงกล
ซึ่งการสั่นนี้จะถูกส่งต่อเข้าไปยัง
หูชั้นในผ่านกระดูกหูชั้นกลาง 3 ชิ้น
ได้แก่ กระดูกค้อน กระดูกทั่ง
และกระดูกโกลน
 
3. หูชั้นใน เป็นท่อที่มีของเหลวบรรจุอยู่เต็ม
ของเหลวในหูเป็นตัวกลางในการนำการสั่น-
สะเทือนเข้าไปยังหูชั้นในรูปหอยโข่ง (cochlea)
เมื่อถูกสั่น เส้นขนรับสัมผัสจะส่งสัญญาณประสาท
ผ่านเส้นประสาท ซึ่งจะส่งไปแปรผลที่สมอง
 
4. ก่อนหน้าที่คลื่นเสียงจะถูกส่งเข้าไปยังหูชั้นใน
กระดูกหูชั้นกลางจะกรองเอาเสียงความถี่สูงออก
เพื่อไม่ให้ผ่านเข้าไปทำอันตรายเส้นขนรับสัมผัส
ในหูชั้นใน
 
 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ June no. 2014 
Facebook : SCIENCEILLUSTRATEDThailand

 

11 ธันวาคม 2557 | 8,492 views