ทะเลกับมหาสมุทรต่างกันอย่างไร?

30 พฤศจิกายน 2557 | 34,581

ทะเลกับมหาสมุทรต่างกันอย่างไร?


ทะเลกับมหาสมุทรต่างกันอย่างไร?
 
     คำจำกัดความของทะเลคืออะไร และของมหาสมุทรคืออะไร ทะเลต้องใหญ่แค่ไหนจึงเรียกว่ามหาสมุทรได้?
 
     มหาสมุทรเป็นแหล่งน้ำเค็มบนโลกที่มีขนาดใหญ่คำจำกัดความของคำว่า “มหาสมุทร” แตกต่างกันไปตามแต่ละชาติแต่ละภาษา แต่สำหรับนักสมุทรศาสตร์โดยทั่วไปแล้ว มหาสมุทรบนโลกมี 5 มหาสมุทร ได้แก่ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรอาร์กติก และมหาสมุทรใต้
 
 
     
     องค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization: IHO) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดเขตแดนและชื่ออย่างเป็นทางการของทะเลและมหาสมุทร โดยปกติทะเลจะมีขนาดเล็กกว่ามหาสมุทรและตั้งอยู่ในส่วนของมหาสมุทรที่ติดกับพื้นทวีป ทะเลจึงนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทร  เช่น ทะเลเหนือในมหาสมุทรแอตแลนติกตั้งอยู่ทางตะวันตกของชายฝั่งเดนมาร์ก หรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกที่ยื่นเข้าไปในระหว่างทวีปยุโรปและแอฟริกา เป็นต้น
 
     อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้เรียกทะเลว่า “ทะเล” เสมอไป ชื่อของทะเลอาจไม่มีคำว่าทะเลในชื่อเลยก็ได้ เช่น อ่าวไทย อ่าวเม็กซิโก อ่าวฮัดสัน เป็นต้น
 
 

 
ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ October no. 2013 
 
 
 

30 พฤศจิกายน 2557 | 34,581 views