ทำไมต้องสวมแหวนที่นิ้วนาง

30 พฤศจิกายน 2557 | 105,301

ทำไมต้องสวมแหวนที่นิ้วนาง


ทำไมต้องสวมแหวนที่นิ้วนาง
 
 
     ธรรมเนียมการสวมแหวนไว้ที่นิ้วนาง (นิ้วที่สี่นับจากนิ้วโป้ง) เป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคคลาสสิค (Classical antiquity) นักประพันธ์ชาวโรมันบันทึกเกี่ยวกับการสวมแหวนโลหะที่นิ้วนางข้างซ้ายซึ่งเชื่อกันว่ามีเส้นเลือดเชื่อมกับหัวใจ
 
     นอกจากจะใช้เป็นสัญลักษณ์ของการหมั้นหมายหรือการแต่งงานแล้ว แหวนยังเป็นเครื่องประดับที่แสดงถึงมิตรภาพ ความภักดี และสถานะทางสังคมด้วย
 
 

 
ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ April no. 34/2014 
 

 

30 พฤศจิกายน 2557 | 105,301 views