แว่นตาอ่านหนังสือสำหรับคนตาบอด

13 พฤศจิกายน 2557 | 6,028

แว่นตาอ่านหนังสือสำหรับคนตาบอด


แว่นตาอ่านหนังสือสำหรับคนตาบอด
 
 
 
 
 
     อายทอร์กเกอร์ (Eye Talker) แว่นตากันแดดที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ สามารถอ่านออกเสียงข้อความ ทั้งจากป้าย หนังสือ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ จึงช่วยให้ผู้พิการทางการมองเห็นใช้ชีวิตประจำวันสะดวกยิ่งขึ้น 
 
     กล้องถ่ายรูปความละเอียดสูงขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ในกรอบแว่นตาจะถ่ายภาพข้อความแล้วส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อแปลงข้อความออกมาเป็นเสียงพูด โดยผู้ใช้สามารถฟังข้อความต่างๆ ได้ผ่านทางชุดหูฟังที่ติดตั้งไว้บนขาแว่น 
 
 

 
ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ April no. 34/2014 
 

 

13 พฤศจิกายน 2557 | 6,028 views