กำไลข้อมือแปลงร่างเป็นสมาร์ตโฟน

9 พฤศจิกายน 2557 | 14,575

กำไลข้อมือแปลงร่างเป็นสมาร์ตโฟน


กำไลข้อมือแปลงร่างเป็นสมาร์ตโฟน
 
     เทคโนโลยี วัสดุที่คิดค้นโดยบริษัทแทงจิเบิลมีเดียกรุ๊ป (Tangible Media Group) ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกากำลังจะเปิดอนาคตสู่นวัตกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล้ำยุคที่สามารถแปลงร่างกลับไปกลับมาระหว่างสมาร์ตโฟนกับกำไลข้อมือได้
 
     วัสดุนี้ได้ชื่อว่า PneUI ซึ่งเป็นการเล่นคำ Pneumatics อันบ่งบอกถึงเทคนิคอัดอากาศที่เป็นเคล็ดลับของวัสดุนี้ คุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ PneUI เกิดจากการสูบอากาศเข้า-ออกในท่อยางขนาดเล็กที่ฝังอยู่ระหว่างชั้นของเนื้อวัสดุนักวิทยาศาสตร์สามารถนำ PneUI มาประกอบเป็นวัสดุเนื้อแข็งอื่นๆ เช่น พลาสติกหรือไม้ และขึ้นรูปเป็นโครงร่างอะไรก็ได้ตามใจชอบ
 
 
     ด้วยเทคโนโลยีของ PneUI นักประดิษฐ์จินตนาการถึงการออกแบบกำไลข้อมืออัจฉริยะที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นแท็บเล็ตได้ทันที เมื่อผู้ใช้ต้องการหยิบเอามาท่องอินเทอร์เน็ตและเมื่อเอาขึ้นประกบหน้าเพื่อรับสายโทรเข้า มันจะเปลี่ยนรูปร่างโค้งงอรับส่วนโค้งของใบหน้าอัตโนมัติ พอใช้งานเสร็จก็สวมเข้าเป็นกำไลข้อมือตามเดิม
 
 

 
ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ May 2014 
 

9 พฤศจิกายน 2557 | 14,575 views