ทำไมบางส่วนของเปลวไฟจึงมีสีน้ำเงิน?

14 ตุลาคม 2557 | 19,966

ทำไมบางส่วนของเปลวไฟจึงมีสีน้ำเงิน?


ทำไมบางส่วนของเปลวไฟจึงมีสีน้ำเงิน?
 
ทำไมบางส่วนของเปลวไฟจึงมีสีน้ำเงิน?
 
            เมื่อเราจุดเทียน ไอสเตียรินจะเข้าทำปฏิกิริยาสันดาปกับออกซิเจนและให้พลังงานความร้อนออกมา การเปลี่ยนชั้นพลังงานของอิเล็กตรอนในบางโมเลกุลจะแผ่รังสีในช่วงแสงสีน้ำเงิน ซึ่งเห็นได้ในบางส่วนของเปลวไฟ
 
เปลวแสงสีน้ำเงินจะปรากฏในบริเวณของเปลวไฟที่มีออกซิเจนมากเพียงพอ เช่น บริเวณขอบของเปลวไฟ รวมถึงฐานเปลวซึ่งเป็นบริเวณที่ออกซิเจนถูกเติมเข้ามาแทนที่ตลอดเวลาเพราะอากาศร้อนจะไหลขึ้นสู่เบื้องบน
 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ JUNE No. 24/2013 

 

14 ตุลาคม 2557 | 19,966 views