ยุงบินฝ่าสายฝนได้อย่างไร

14 ตุลาคม 2557 | 40,196

ยุงบินฝ่าสายฝนได้อย่างไร


ยุงบินฝ่าสายฝนได้อย่างไร
 
ยุงบินฝ่าสายฝนได้อย่างไร
 
           แม้ว่ายุงจะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเม็ดน้ำฝนถึง 50 เท่า แต่มันก็สามารถบินฝ่าพายุฝนได้อย่างสบายๆ เนื่องจากยุงมีขนาดเล็ก เมื่อถูกเม็ดน้ำฝนกระทบ พลังงานจลน์ของน้ำฝนจึงถ่ายทอดมาที่ตัวยุงน้อยมาก เม็ดน้ำฝนจะร่วงผ่านตัวยุงไปราวกับไม่ได้ชนกับอะไร แม้ยุงจะเป๋ไปชั่วขณะ แต่เพียงแป๊ปเดียวมันก็จะใช้ขาและปีกช่วยปรับคืนสมดุลร่างกายและบินต่อไปได้
 
 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ JUNE No. 24/2013 
 

14 ตุลาคม 2557 | 40,196 views