ดาวทะเลอยู่ในน้ำจืดได้หรือไม่?

6 ตุลาคม 2557 | 6,501

ดาวทะเลอยู่ในน้ำจืดได้หรือไม่?


ดาวทะเลอยู่ในน้ำจืดได้หรือไม่?
 
            สัตว์น้ำทุกชนิดมีกลไกควบคุมความเข้มข้นของสารละลายในร่างกายให้พอเหมาะกับที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของมัน
 
เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ที่เรียกว่า "ออสโมซิส" ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนที่ของโมเลกุลน้ำจากสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำผ่านเยื่อเลือกผ่านไปยังสารละลายที่เข้มข้นกว่า ดังนั้นหากน้ำภายนอกมีความเข้มข้นของเกลือน้อยกว่าของเหลวในเซลล์ น้ำก็จะเคลื่อนเข้าสู่เซลล์
 
 
ดาวทะเลอยู่ในน้ำจืดได้หรือไม่?
 
            เซลล์ของดาวทะเลมีความเข้มข้นของเกลือเท่ากับน้ำทะเล ปลาบางชนิดอาจมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงสมดุลออสโมซิสได้บ้างเพื่อปรับตัวให้อยู่ได้ในทะเล แต่ดาวทะเลไม่มีกลไกเช่นนั้น หากนำดาวทะเลมาใส่ในน้ำจืด น้ำภายนอกจะแพร่เข้าสู่เซลล์ของดาวทะเล จนในที่สุดเซลล์ก็จะบวมจนระเบิด และดาวทะเลก็จะตาย
 
 
น้ำจืดจะทำให้ดาวทะเลบวมเป่งจนตาย
 
เซลล์สัตว์จะมีเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน นั่นคือมันจะกันไม่ให้สารโมเลกุลใหญ่ๆและประจุในเซลล์รั่วไหลออกสู่ภายนอกและไม่ให้ประจุภายนอกไหลเข้าสู่เซลล์ แต่มันจะปล่อยโมเลกุลน้ำไหลเข้าออกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้อย่างอิสระ
 
ในน้ำเค็ม ความเข้มข้นของของเหลวภายในเซลล์จะเท่าๆกับความเข้มข้นของเกลือในน้ำทะเล เซลล์ดาวทะเลจึงอยู่ในสภาวะสมดุลนั่นคือน้ำที่ไหลเข้าเซลล์กับน้ำที่ไหลออกจากเซลล์มีปริมาณเท่ากันพอดี
 
ในน้ำจืด ความเข้มข้นของของเหลวภายในเซลล์จะสูงกว่าความเข้มข้นของเกลือในน้ำ น้ำจึงแพร่เข้ามาในเซลล์ ทำให้เซลล์บวมเป่งและอาจจะแตกได้
 
 

 
ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ January No. 31/2014 
 

 

6 ตุลาคม 2557 | 6,501 views