ตอน หนังสือดีเด่น ประจําปี2558

26 มีนาคม 2558 | 608


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน หนังสือดีเด่น ประจําปี2558 ออกอากาศวันที่ 14มี.ค.58
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดงานแถลงข่าวผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้อ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์และมีคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการผู้ตัดสินในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 85 คน 
 
โดยมีหนังสือที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 46 เรื่อง แบ่งออกเป็น หนังสือที่เหมาะกับเด็กอายุ 3-5 ปี ที่ได้รับรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ใครๆ ก็ชอบข้าวเกรียบ ผู้ประพันธ์ คือ ขัตติยา / ช้างน้อยน่ารัก ผู้ประพันธ์ คือ บุบผา เรืองรอง / และอะไรอยู่ในอากาศ ผู้ประพันธ์ คือ มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ส่วนหนังสือสำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี รางวัลชมเชย ได้แก่ “ตุ๊กตาของชาลี” ผู้ประพันธ์คือ ขวัญจิตต์ เนียนเกตุ / “เป็นแบบนี้ก็ดีดี๊ดี” ผู้ประพันธ์คือ รัตนา คชนาท / “ลุงโทนกับปืน” ผู้ประพันธ์ คือ ปรีดา ปัญญาจันทร์ และประเภทสารคดี หนังสือที่ได้รับรางวัลชมเชย ก็คือ “ไก่ไข่” ผู้ประพัน์คือ รัตนา โพธิรัชต์ 
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)

26 มีนาคม 2558 | 608 views