ณัชชาพาชม 'โครงการทฤษฎีใหม่' ปรัชญาของพ่อหลวงที่พระราชทานแก่เกษตรกรไทย

25 พฤศจิกายน 2559 | 2,450


Natcha The Explorer ภารกิจที่ 88 ตอน โครงการทฤษฎีใหม่ (1/3) 

 

     Natcha The Explorer ยกทีมมาอยู่กันที่จังหวัดสระบุรี ชมพื้นที่โครงการทฤษฎีใหม่ โดยได้ คุณนนทกร พุ่มกล่อม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ของมูลนิธิชัยพัฒนา มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่น้องณัชชา 

 

    ซึ่งน้องณัชชาจะพาไปชมการจัดการพื้นที่ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานเป็นแนวทางแก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถจัดการที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

Natcha The Explorer ภารกิจที่ 88

ตอน โครงการทฤษฎีใหม่ (2/3) 

 

Natcha The Explorer ภารกิจที่ 88

ตอน โครงการทฤษฎีใหม่ (3/3) 

 

Subscribe เพื่อติดตาม น้องณัชชาลูกสาวพี่บ๊อบที่นี่ http://bit.ly/1PB8QQg

ติดตามน้องณัชชาเพิ่มเติมได้ที่นี่จ้า www.ณัชชาลูกสาวพี่บ๊อบ.com หรือ http://on.fb.me/1HZ1rYu

25 พฤศจิกายน 2559 | 2,450 views