มาเรียนรู้กันว่าอะไร คือ เซต มีความหมายว่าอย่างไร?

3 สิงหาคม 2557 | 20,699


วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ตอนที่ 1
 
มาเรียนรู้กันว่าอะไร คือ เซต มีความหมายว่าอย่างไร และรวมถึงผู้ริเริ่มใช้คำว่า "เซต" ขึ้นคนแรก พร้อมกับทำความรู้จักกับสมาชิกของเซต ประเภทของเซต วิธีการเขียนเซต รวมถึงเซตที่น่าสนใจและการเท่ากันของเซต เซตย่อย Sub Set และมาวัดความเข้าใจโดยการทดลองทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆ กัน
 
เซต ถือเป็นคำ อนิยาม
อนิยาม คือ คำที่มีความหมายในตัวเอง เราใช้คำว่า "เซต" แทนกลุ่มที่กำหนดสมาชิกได้
 

-สมาชิกของเซต
เครื่องหมายสมาชิก ใช้สัญลักษณ์ที่บ่งบอกการเป็นสมาชิกของเซต คือ ∈ และไม่เป็นสมาชิกของเซตคือ ∉

-ประเภทของเซต

  • เซตจำกัด (Finite Sets)
    หมายถึง เซตที่สามารถนับจำนวนสมาชิกได้ ตัวอย่าง A = {1, 2, 3, 4} , n(A) = 4 B = {a, b, {a,b}} , n(B) = 3
  • เซตอนันต์ (Infinite Sets)
    หมายถึง เซตที่มีจำนวนสมาชิกมาก จนไม่สามารถนับจำนวนสมาชิกที่แน่นอนได้ ตัวอย่าง

    N = {1, 2, 3 , 4, 5 , …} 

    I = {…, -3,-2, -1, 0 ,1, 2, 3, …}  
 
สำหรับน้องๆ ที่อยากเจาะลึกเนื้อหาเข้มข้น สามารถติดตามคอร์สเข้มข้นได้ที่
Official website: http://www.clickforclever.com
 
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ คลิ้กเลย: http://bit.ly/click-maths
หรือ http://www.clickforclever.com/materials/maths.html
 
#คณิตศาสตร์ - #เซต - M Maths Pop Lesson01 Sets T01 C4S1

3 สิงหาคม 2557 | 20,699 views