ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

11 กรกฎาคม 2557 | 610


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน เมตตาธรรมค้ำจุนโลก โดยพิธีกรเด็กคนเก่ง "น้องฟ้าใส" ออกอากาศวันที่ 12 มิถุนายน 2014
 
วันนี้น้องฟ้าใสขอเสนอพุทธศาสนสุภาษิตคำว่า โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา 
 
แปลว่า เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก
 
ธรรมะสวัสดีค่ะ :)

11 กรกฎาคม 2557 | 610 views