ตอน เตือนภัยกรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิต

16 กันยายน 2557 | 911


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เตือนภัยกรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิต โดยพิธีกรคนเก่ง "น้องปิ๊ง,น้องปั๊น,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส " ออกอากาศวันที่ 16 กันยายน 2557
 
 
     จากการสำรวจสถานการณ์การว่ายน้ำของเด็กไทยจำนวน 13 ล้านคน พบว่าเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ว่ายน้ำเป็นร้อยละ 16.3 หรือประมาณ 2 ล้านคน อีก 11 ล้านคน ว่ายน้ำไม่เป็น
 
     โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่เสียชีวิตตามแหล่งน้ำธรรมชาติและสระว่ายน้ำ เฉลี่ยปีละ 12,983 คน หรือวันละ 4 คน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มวัยพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำมากที่สุด คือร้อยละ 30.2 ซึ่งสูงกว่าการเสียชีวิตจากโรคหรืออุบัติเหตุถึง 2 เท่า 
 
     นอกจากนี้ยังพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเป็นภาคที่มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงสุด รองลงมาเป็นภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ ตามลำดับ
 
     สำหรับสาเหตุของการเสียชีวิต ส่วนใหญ่มาจากความละเลยในการดูแลเด็ก ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง ประกอบกับสภาพเเวดล้อมใกล้บ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เช่น สระ แม่น่ำ ที่ไม่มีการป้องกัน ทำให้เกิดพลัดตกลงในน้ำ หรือไปเล่นน้ำโดยไม่ได้มีอุปกรณ์ป้องกัน นอกจากนี้สาเหตุหนึ่งก็มาจากการที่เด็กว่ายน้ำไม่เป็นจึงไม่รู้จักวิธีป้องกันตนเอง เราจึงไม่ควรลงไปเล่นในแหล่งน้ำโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล
 
 

16 กันยายน 2557 | 911 views