ตอน ล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องนํ้า

5 พฤศจิกายน 2558 | 1,480


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องนํ้า ออกอากาศวันที่ 5พ.ย.58
 
จากการสำรวจพฤติกรรมการล้างมือของคนไทยในปี 2557 พบว่า คนไทย ร้อยละ 88 ไม่ล้างมือหลังขับถ่าย ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมาก ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาบอกว่า การที่เราล้างมือให้สะอาด ถูกสุขอนามัย เป็นวิธีการป้องกันโรคที่ดีที่สุดและง่ายที่สุด โดยเฉพาะโรคทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจ ซึ่งในขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการป้องกันโรคหลายรูปแบบ ทั้งใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก ใส่ถุงมือ และใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ 
แต่จริงๆ แล้วเราควรที่จะต้องล้างมือเพื่อให้การป้องกันโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การล้างมืออย่างถูกวิธีเพียง 15 วินาที สามารถลดการป่วยจากโรคติดเชื้อได้ดีมากๆ ซึ่งการล้างมือนั้นให้ยึดหลักล้าง 2 ก่อน 5 หลัง คือ ก่อนรับประทานอาหาร ก่อนเตรียมหรือปรุงอาหาร ล้างหลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสัมผัสสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วย หลังสัมผัสสัตว์เลี้ยง และหลังจากกลับจากนอกบ้าน
 
 
นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนไทยทุกคนหันมาใส่ใจล้างมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง และกรมอนามัยได้มีการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ เช่นโรงพยาบาล โรงเรียน วัด หน่วยงานราชการ ศูนย์การค้า และอื่นๆ ให้มีการจัดสถานที่ อ่างล้างมือและสบู่ล้างมือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนล้างมือ 
 
โดยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ที่ถูกวิธีมี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
1.ฝ่ามือถูกัน 
2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้วมือ 
3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้วมือ 
4.หลังนิ้วถูฝ่ามือ 
5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 
6.ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือและ 
7.ถูรอบข้อมือ ซึ่งทุกขั้นตอนให้ทำซ้ำกัน 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง จะทำให้มือเราสะอาดขึ้น
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระน่ารู้และเรื่องน่าสนใจอีกมากมายรออยู่ใน เว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)

5 พฤศจิกายน 2558 | 1,480 views